Aktuálně diskutovaným tématem je mezi obyvateli kolínské lokality K Raškovci, chod ubytovny Ludmila neboli „Raškovec“. Obecně bývá v očích Kolíňáků vnímána jako nejhorší. Často jsou na přetřesu opakující se výtržnosti některých ubytovaných. „My jsme samozřejmě majitelům předali nejrůznější dopisy a podněty, které nám od občanů i podnikatelů z lokality chodí. Požádali jsme je, aby se pokusili sami zabezpečit správný chod ubytovny, zejména, aby byl správce v místě skutečně přítomen, a aby byl schopen ohlídat, že se děti nebudou dostávat do přilehlých lokalit, konkrétně k firmě R.I.G. I., spol. s r.o., která sídlí naproti a kde docházelo k poškozování majetku, lámání zrcátek apod.,“ uvedl starosta Vít Rakušan. Město hledá různé varianty, jak eskalujícím potížím zabránit. Úvahy vždy směřují k souladu s Komunitním plánem města Kolína. Jednou z možností je například hledání financí k odkoupení ubytovny od soukromých vlastníků do rukou města, čemuž nejsou majitelé prozatím nakloněni nebo hledání průsečíku soukromých aktivit a zájmů města formou transformace na jinou formu bydlení, například azylovou. To vše je zatím pouze tématem k další diskuzi. Jedním ze současných opatření jsou probíhající pravidelné koordinované kontroly ubytoven.