V pořadí devatenácté zasedání Zastupitelstva města Kolína se bude konat v pondělí 26. června od 15 hodin v přízemním sále podnikatelského inkubátoru CEROP v areálu bývalého pivovaru. Zastupitelé budou hlasovat např. o návrzích na poskytnutí dotace Okresnímu sdružení hasičů Kolín, Sboru dobrovolných hasičů Zibohlavy a Sboru dobrovolných hasičů Sendražice. Hlasovat budou rovněž o návrhu na schválení realizace akce "Parkovací věž pro kola, Kolín" a posléze také o návrhu na schválení finančních prostředků na realizaci výše uvedené akce. Dále budou rozhodovat o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města pro FK Kolín na sportovní činnost - muži A a také pro BC Kolín na údržbu a rekonstrukci materiálního zázemí. Na pořad jednání se dostane návrh třetího rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2017, schvalovat se bude hospodaření města Kolína v roce 2016 a Závěrčný účet rozpočtu města za rok 2016, a to včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za stejný rok. Následovat bude schválování účetní závěrky města Kolína k 31.12.2016. Jednání je veřejné, můžete se zúčastnit osobně nebo máte možnost sledovat jej v přímém přenosu zde. Pokud nestihnete přijít, nebo vám nevyhovuje čas přímého přenosu, můžete si později přehrát video záznam z archivu zde.