Kolínští zastupitelé na svém devatenáctém zasedání schválili darovací smlouvu na převod pozemků mezi městem Kolín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). Po jejím podpisu připadnou dané úseky průtahu do vlastnictví města Kolína. Před samotným uzavřením právního aktu, budou ještě ze strany ŘSD opraveny. Nyní probíhá rekonstrukce podchodu pod Jaselskou (spojka mezi ZŠ Prokopa Velikého a Smetanovou ulicí). Stavební práce realizuje firma M-STAV CZ a dokončeny by měly být na podzim letošního roku.

„Rovněž spolu s KSÚS (Krajská správa údržby silnic), která si od ŘSD také přebere některé úseky průtahu, řešíme komplexní úpravy povrchu. Průtah chceme převzít v tom nejlepším stavu, abychom v následujících deseti až dvaceti letech do něj nemuseli investovat. Zatím je počítáno s tím, že k úpravě povrchů pravděpodobně dojde na jaře příštího roku. Darovací smlouva začne platit až poté,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

V Jaselské je v úseku nad podchodem z důvodu stavebních prací zůžena komunikace. Průjezd komunikací je však obousměrně zachován.