Tři kontejnerová stání na sídlišti čeká výměna stávajícího oplocení za nové. Jedná se o lokality Tyršova (vedle ulice Slovenská) a Masarykova (jedno stání u křižovatky s ulicí Benešova a druhé u křižovatky s ulicí Klenovecká).

„V návaznosti na předchozí práce chceme pokračovat v rekonstrukci kontejnerových stání po sídlišti. V Tyršově ulici by se mělo rekonstruovat staré kontejnerové stání včetně úpravy prostoru a revitalizace zeleně, u zbývajících dvou se jedná o odstranění starých stání, rekultivaci zeleně, výstavbu nového oplocení a k tomu samozřejmě nových příjezdových cest. Uvidíme, zda se nám podaří zakázky vysoutěžit,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Všechna tři kontejnerová stání by měla dle projektové dokumentace stát přibližně 1,4 miliony korun (bez DPH).