Jak bylo na jaře široce medializováno, rozhodnutím zastupitelstva bude část kolínského městského rozpočtu pro rok 2024 i roky následující vyčleněna pro tzv. participativní rozpočtování. Jinak řečeno - o využití části peněz na konkrétní projekty rozhodnou sami občané města hlasováním.

Z chystaného rozpočtu Kolína pro rok 2024 vyčlenilo zastupitelstvo částku 2,5 miliónu korun na projekt Vylaď Kolín. Do 21. května mohl na speciálním webu kdokoliv podat návrh, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Návrhů dorazilo 52, mezi nimi např. návrhy na zřízení komunitní zahrady na Zálabí, úpravu hrací plochy v parku u medvědů, vznik hřiště na petanque či obnovu zeleně v lesíku u centrálního hřbitova.

Během dalších tří měsíců posoudili úředníci z radnice proveditelnost návrhů, tedy zda vyhovují kritériím (adekvátnost rozpočtu, náklady na údržbu, umístění na pozemcích města, soulad s plány města i územním plánem). Jejich sítem prošlo 20 návrhů, které teď čeká rozhodující fáze - o tom, které budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti. Nejen 20 vybraných, ale všech 51 přihlášených návrhů si lze prohlédnout na webu Vylaď Kolín (tady).

Hlasování veřejnosti bude na webu Vylaď Kolín zahájeno v sobotu 16. září a potrvá až do 22. října. Internetové hlasování není nijak omezeno věkem (zúčastnit se tedy mohou i děti) a protože chce zohlednit nejen to, které projekty se hlasujícímu líbí, ale i ty, s nimiž nesouhlasí, bude moci každý hlasující rozdělit až 6 kladných a 3 záporné hlasy. Výsledek by tak měl vybrat projekty, které nejen vyvolávají pozitivní reakci, ale nejsou polarizující.