Krajská správa údržby silnic (KSÚS) pravděpodobně do dvou let vybuduje velkou regionální cyklostezku z Kolína do Kutné Hory. „Existuje již studie proveditelnosti, která má v některých místech různá variantní řešení. Částečně by trasa vedla po místních komunikacích jako vyznačená cyklotrasa a částečně jako cyklostezka,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Propojení mezi městy z Kolína vyústí z ulice Plynárenské, Polepským udolím přes Polepy, následně okolo Červených Peček a dál směrem ke Kaňku. Nyní stojí KSÚS před jednáním o výkupu dvou pozemků. „Velká část pozemků je buď krajských nebo obecních, ale jsou tam i některé pozemky soukromé, o kterých se bude teprve jednat - takže proto zmiňuji variantní řešení. Jedná se o větší pozemek v Červených Pečkách a druhý se nachází kousek od Polep,“ upřesnil starosta.

Ať už se výkup pozemků povede či nikoliv a dojde na jinou variantu řešení, na tvorbě cyklostezky začne kraj pracovat už na podzim letošního roku zadáním projektové dokumentace.