Nemalá část výstav v Regionálním muzeu každoročně představuje významné osobnosti z kolínské historie. Patří k nim i dva malíři, jejichž tvorbu důkladně zmapuje výstava začínající vernisáží v Červinkovském domě naproti chrámu v úterý 30. dubna v 17 hodin a trvající až do začátku října. Nazvaná je Rudolf Mazuch a Jan Čart: Kolín byl jejich osudem.

Jak Rudolf Mazuch (1881-1920), tak Jan Čart (1885-1943), se sice v Kolíně nenarodili (Mazuch pochází z Pardubic a Čart z Německého Brodu), svázali ale s městem na Labi některé etapy života i tvorby. Mazuch v Kolíně žil už od školních let, nastoupil jako učeň ke známému fotografovi Františkovi Krátkému a po studiích na AVU v Praze uspořádal v Kolíně svou první samostatnou výstavu obrazů. Čart se s Mazuchem spřátelil během studií na AMU, často za ním do Kolína jezdil a nakonec se do Kolína přestěhoval.

Práce prezentované na výstavě pochází až na několik výjimek z bohatého sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně. V případě Rudolfa Mazucha jsou představeny portrétní a krajinářské realizace v oleji. V případě Jana Čarta muzeum vlastní celou umělcovu pozůstalost, a tak mají návštěvníci výstavy možnost vidět nejen jeho oleje, ale též osobité varianty návrhů, studií a skic k autorově volné i užité tvorbě.