Město plánuje další dvě rekonstrukce. Jednou z nich je výměna kanalizace v ulici Nad Zastávkou a na Kollárově náměstí, další pak rekonstrukce a doplnění schodiště ke kolínské vodárně. „Kanalizace v ulici Nad Zastávkou a na Kollárově náměstí je ve velmi špatném stavu a k rekonstrukci skutečně dojde, ale až po dokončení stavebních prací v ulici Pražské, aby nedocházelo k ochromení celé lokality,“ uvedl starosta Vít Rakušan. Po výměně kanalizace bude samozřejmě následovat položení nového povrchu komunikace. Na opravu schodiště k historickému vodojemu by měla ještě navázat výstavba schodiště nového. „Jedná se o to dolní schodiště, které by se prodloužilo až silnici, kde lidé parkují a nastupují, aby se zamezilo chůzi přes zeleň, což je teď často obvyklé a dalo se pohodlně vyjít až k vodárně,“ doplnil starosta.