Město vyhlásilo zadávací řízení na výměnu kanalizace v ulici Třídvorská. Podle místostarosty Michaela Kašpara by práce měly začít brzy po začátku příštího roku, samozřejmě s ohledem na klimatické podmínky. Nejprve proběhne rekonstrukce vodovodního řadu, poté kanalizace a nakonec budou položeny nové povrchy. "Realizace projektu je plánována zhruba na šest měsíců. Nejen že kanalizace je v některých místech až v pětimetrové hloubce, ale geologické podloží, písky a vysoká hladina spodní vody zapříčiňují velmi složitou situaci pro stavební firmu. V podstatě po celých čtyřiadvacet hodin denně bude muset probíhat čerpání vody," vysvětlil místostarosta.