V pondělí 27. září v kulturním domě v Zibohlavech - po delší „covidové“ pauze -  proběhne výjezdní zasedání Rady města Kolína spojené s besedou s občany. Debatě místních obyvatel s radními bude tradičně předcházet půlhodinová procházka městem. Na výjezdním zasedání občané s vedením města standardně plánují, diskutují, připomínkují a hodnotí vše, co je v příměstské části k řešení.

„Mnoho sesbíraných podnětů se zpravidla týká investic, životního prostředí, dopravy či správy majetku,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Na výběr připomínek a námětů pak reagují vedoucí dotčených odborů.

„Opravdu se snažíme ve stanovených termínech vyhovět všem reálným žádostem,“ doplnila tajemnice Městského úřadu v Kolíně Dagmar Soukupová.