Na sociálních sítích se stále častěji objevují stížnosti na nelegální jízdy terénních automobilů po "Viničáku". Několik stížností obdržel e-mailem i místostarosta Michael Kašpar. "Budeme dělat různá opatření, aby se to nestávalo. Na cestu proti vodárně jsme už na podzim dávali závoru, nicméně nějaký chytrák, aby se tam dostal, tak si asi přivezl motorovou pilu a vyřezal stromy vedle závory," uvedl místostarosta. Problém totiž netkví pouze v porušování zákazu vjezdu, ale zejména ve faktu, že čtyřicet centimetrů pod povrchem kopce je silná fólie, která zakrývá bývalou skládku. Pokud by se teréňáky prohrabaly až na fólii a porušily by ji, nastal by asi dost velký ekologický problém. Na všechny příjezdové cesty, včetně té, která vznikla vyřezáním stromů vedle závory, proto město ve spolupráci s AVE nechá instalovat velké balvany, které by měly zabránit průjezdu. "Zároveň se tam chystáme instalovat fotopasti a lokalitu bude častěji kontrolovat městská policie," dodal Michael Kašpar. U příjezdových cest budou také umístěny informační cedulky, kde mj. bude uvedeno výše uvedené riziko porušení ochranné fólie.