V nedávné době se v Kolíně rozdaly žluté popelnice k efektivnímu třídění odpadu a stále ještě jsou k dispozici kusy navíc pro další zájemce. Platí, že žadatelé z rodinných domů mají nárok na jednu popelnici. Jak je tomu ale u bytových jednotek, kde je vyšší odpadová zátěž? „Původně jsme měli od poskytovatele, Státního fondu životního prostředí České republiky, informaci, že k bytovým domům, kde je maximálně osm bytových jednotek, můžeme dát pouze jednu popelnici. Hned jsme je upozornili na fakt, že je to nedostačující a po vzájemné e-mailové komunikaci, jsme obdrželi souhlas, že k bytovým domům s šesti až osmi jednotkami, můžeme dát popelnic více, dva až tři kusy například,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar, který zároveň apeluje na držitele popelnic, aby je nenechávali mimo svozové dny volně na veřejném prostranství. Zamezí se tak jejich neoprávněnému plnění kolemjdoucími.