V neděli 17. dubna od 18 hodin se v chrámu sv. Bartoloměje uskuteční tematický velikonoční koncert Stabat Mater Antonína Dvořáka, který zachycuje utrpení Panny Marie stojící pod křížem, na němž umírá její syn, Ježíš Kristus.

Vystoupí smíšený pěvecký sbor Cantores Cantant ZUŠ Františka Kmocha a jeho hosté – Markéta Klaudová (soprán), Virginie Walterová (alt), Dušan Růžička (tenor), Jaroslav Patočka (bas) a Dechová harmonie členů Orchestru Národního divadla v Praze pod vedením sbormistra Jakuba Hrubého, člena souboru opery Národního divadla v Praze. Na varhany zahraje Petr Hostinský.

Cantores Cantant založil v roce 2013 zpěvák, sbormistr a pedagog Mgr. Petr Hlavatý († 25.12. 2017). Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na obnovu varhan v chrámu sv. Bartoloměje.