O tom, že Římskokatolická farnost nejspíše získá dotaci na rekonstrukci chrámu sv. Bartoloměje, jsme již informovali zde. Samostatnou část projektu mj. tvoří restaurátorské práce na bartolomějských varhanách. „Některé části varhan by měly zůstat zachované, ale defacto to budou téměř nové varhany. Z celkové částky 61 milionů korun tvoří oprava varhan přibližně třetinu,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

První zmínka o varhanách v kostele sv. Bartoloměje pochází z roku 1395 (varhaník Pavel), opravu varhan provedl  v roce 1607 německý varhanář Linhart. Další varhany vyhotovil roku 1801 varhanář Pavel František Horák z Kutné Hory, a jak dále uvádějí historické prameny, v roce 1837 byly opravované pražským varhanářem Josefem Gartnerem. O přestavbu se zasloužil Josef Jiruška (r. 1854) a o pár let později v roce 1866 provedl opravu Karel Schiffner. V roce 1910 vyhotovil nové Antonín Mölzer, staré Horákovy zanikly. Poslední přestavbu a generální opravu varhan provedla v roce 1973 firma Organa z Kutné Hory. Varhany jsou opět v havarijním stavu po technické i zvukové stránce a volají po rekonstrukci.

Dle projektového záměru by měla být zachována a kompletně restaurována současná secesní varhanní skříň bez přístaveb pořízených při poslední přestavbě varhan v roce 1975. Do zrestaurované varhanní skříně by pak měl být, dle návrhu, rekonstruován zvukově a technicky výjimečný, dvoumanuálový symfonický nástroj o cca 30 rejstřících inspirovaný zvukem francouzských nástrojů konce 19. století. Zvuková koncepce nástroje počítá s případným zapojením původních Mölzerových prospektových píšťal.