S podzimem vrcholí stavební a restaurátorské práce na obnově monumentálního kolínského chrámu. Už v létě byla u západního portálu pod kůrem nainstalována mříž, která umožňuje nahlédnutí do kostela i mimo návštěvní hodiny nebo pravidelné prohlídky. Přibyly i nové informační panely a také obrazovka s virtuální prohlídkou chrámu.

Instalován byl i oltář z kamene, vytěženého v kamenolomu Vyhnánov u Kohoutova. V novém oltáři budou ve skleněné schránce uloženy ostatky sv. Bartoloměje, které byly Kolínu darovány z Říma, ostatky sv. Prokopa a sv. Vojtěcha, které darovalo Arcibiskupství pražské a ostatky sv. Zdislavy, darované biskupstvím litoměřickým.

Do chrámu se postupně vrací i restaurované varhany. Varhanářské dílny Dlabal a Mettler s.r.o. z Bílska u Olomouce a Jaromír Kánský z Krnova navážejí do chrámu jejich jednotlivé součásti a začala montáž přímo na kůru, která by měla být hotová v polovině listopadu. Poté varhany čeká rozšíření o další rejstříky pro třetí manuál, plánované do konce roku, takže na Vánoce by měly varhany být připraveny k doprovázení bohoslužeb. Protože ladění varhan není trvalé v období, kdy se v chrámu výrazně mění tepelné podmínky, uskuteční se finální doladění nástroje po srovnání teplot kolem Velikonoc 2024 a poté bude nástroj připraven na plný provoz.

Tři měsíce zbývají do konce sbírky Darujte tón, shromažďující potřebné 2 milióny korun na rozšíření varhan o další rejstříky a přidání třetího manuálu, čímž vznikne v Čechách jedinečný nástroj francouzského typu, který dosud v Čechách neexistuje. Rozšířením se dosáhne větší věrnosti, stylové čistoty, bohatší zvukové rozmanitosti a variability. Všechny podrobnosti o sbírce najdete tady.

"Obnovu chrámu i samotnou sbírku ještě čeká cesta. Farnost stále cílí zejména na jednotlivé dárce, aby se mohl každý, kdo má možnost a zájem, zapsat do historie našeho gotického skvostu. Za vaši dosavadní i budoucí podporu vám srdečně děkujeme a těšíme se na budoucí zážitky při varhanní hudbě v našem starobylém chrámu," uvedl kolínský farář Ján Halama.