Iniciativa Zálohujme.cz usiluje o celospolečenskou debatu o možnostech zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku. SEN (Studentská Energie Národa) je organizace dvanácti studentů z celé republiky, která si dala za cíl pořádat pro studenty akce, které je budou bavit a rozvíjet a obě seskupení společně v letošním roce vyhlásili ekologickou soutěž pro základní a střední školy s názvem Cirkulujme!

V historicky prvním ročníku odevzdalo práci 23 žáků a studentů. Prvenství mezi základními školami obhájila Anežka Holá, žákyně deváté třídy Základní školy Kolín V., Ovčárecká 374 (6. ZŠ) za svůj krátký animovaný film. Současně získala ocenění Absolutní vítěz a Nejlepší projekt ZŠ.

Soutěž žákům a studentům pomohla pochopit principy cirkulární ekonomiky. Znění soutěžního úkolu, ve kterém Anežka Holá excelovala, znělo: „Jak můžete ve svém každodenním životě využít principy cirkulární ekonomiky? Dokážete minimalizovat produkci odpadů v domácnosti nebo znovu používat zdánlivě jednorázové výrobky?“

Soutěž proběhla pod záštitou Mattono 1873. Bližší info k projektu naleznete zde.