V pondělí 9. dubna byl uzavřen vjezd (i výjezd) do Pražské ulice z křižovatky Modrý bod. Provoz na křižovatce Pražská a Sluneční byl omezen, nicméně zachován v obou směrech. Důvodem je pokračování rekonstrukce vodovodního řadu v posledním úseku komunikace. Po jejím dokončení (v květne nebo červnu) přijde  na řadu samotná realizace městského projektu kompletní obnovy Pražské ulice, který vzešel z architektonické soutěže. Součástí přípravných prací bude kácení zeleně, která bude bude nahrazena zelení novou. A to zejména ve spodní části komunikace, kde v současné době téměř žádná zeleň není. V horní části komunikace, kde jsou po obou stranách vysázeny javory, bude devatenáct stromů vykáceno. Dva menší stromy v zeleném trojúhelníku směrem ke Sluneční ulici budou přesazeny. Nových stromů však bude vysázeno celkem osmatřicet.