Rekonstrukce Pražské ulice by měla být zahájena již v pondělí 16. října. V první fází bude Vodohospodářské sdružení opravovat vodovodní a kanalizační sítě. Rekonstrukce bude rozdělena etapy a opravovat se začne ve směru od náměstí Republiky k Modrému bodu. Jako první bude (do konce letošního roku) pro dopravu úplně uzavřen úsek od pošty ke křižovatce s Kmochovou ulici. Oficiální objízdné trasy stanoveny nebudou, v centru města by neměly význam, ale ve směru z města bude hlavní nápor dopravy veden ulicemi Sokolská a Kmochova. V Kmochově ulici bude dopravním značením obrácen směr jízdy. Uzavírky na žádost Vodohospodářského sdružení by v Pražské ulici měly (po jednotlivých etapách) trvat do konce dubna příštího roku. Po rekonstrukci sítí ovšem bude probíhat ještě samotná revitalizace komunikace a okolí. V tuto chvíli však ještě není zcela jasné, jaká konkrétní dopravní opatření budou revitalizaci provázet.