V pondělí 20. června od 15 hodin se v přednáškovém sále č. 113 Podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín uskuteční dvacáté sedmé zasedání Zastupitelstva města Kolína. Na programu bude více než 50 bodů k jednání.

Hlasováním projdou například návrhy na udělení dotací z rozpočtu města, majetkoprávní záležitosti, IV. Rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína pro rok 2022 a jiné. O finanční prostředky z programové dotace města Kolína na provoz služeb požádaly sociální služby Prostor plus o.p.s., Domácí hospic Srdcem, Volno, Mela o.p.s., Clementas Kolín, SeneCura, Farní charita Kolín, Oblastní charita KH, Centrum pro integraci cizinců, Respondeo, LECCOS, Spirála pomoci, Diakonie ČCE, Fokus a Člověk v tísni.

Předložen bude také návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích. Následná diskuze s občany začne od 16 hodin.

Jednání je možné sledovat on-line, případně později v audio či videozáznamu zde.