V měsíci listopadu proběhnou v Kolíně pamětní akce týkající se Dne válečných veteránů (11.11.) a oslav výročí třiceti let od pádu komunismu.

Jak uvádí Wikipedia, symbolem válečných veteránů se stal květ vlčího máku podle básně Na flanderských polích. Tu v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, který sloužil na Západní frontě poblíž belgického města Ypres. K oblečení připnutý vlčí mák tak symbolizuje úctu k válečným veteránům. "11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger," uvádí dále Wikipedia. Pomník padlým mezi lety 1921 až 1923 vytesali kolínští sochaři Václav a Jan Drobníkovi na zadání Jednoty Československé obce legionářské a Družiny válečných poškozenců v Kolíně (ta sdružovala válečné invalidy)

V Den bojů za svobodu a demokracii v neděli 17. listopadu se od 15:30 hod. uskuteční slavnostní shromáždění na Karlově náměstí, kde bude mít před samotným pietním aktem proslov starosta Michael Kašpar a českou hymnu zazpívá Eliška Tesařová. Poté zahraje Kolínský Big Band. Připraveny jsou dále medailonky Paměti národa o pamětnících doby a vystoupení kapel Tichá Dohoda a Kronos Combo. Celá akce potrvá do 18:45 hod.

Na všechny listopadové akce zve občany města Kolína místostarostka Iveta Mikšíková: „Chtěla bych Vás pozvat na pietní akt Dne válečných veteránů, který se koná od 11 hodin u památníku a na celý program oslav 30. výročí 17. listopadu, který začne už 7. listopadu a potrvá až do konce ledna 2020.“ uvedla. Bližší informace k celému doprovodnému programu třicátých oslav 17. listopadu naleznete zde