Výstava o životním prostředí k výročí Dne Země se bude konat od 18. do 21. dubna v Městském společenském domě v Kolíně. Akci pořádá Odbor životního prostředí za pomoci pedagogů a studentů Střední školy obchodní na Šťáralce a Středního odborného učiliště v Čáslavi, a to pod záštitou místostarosty Michaela Kašpara. Výstava je koncipována jako poznávací soutěž, která bude rozdělena do čtyř barevných okruhů (modrého, zeleného, fialového a červeného) s celkem dvaceti stanovištěmi. Součástí výstavy bude i bohatý doprovodný program, jako např. farma s ukázkou drobného zvířectva, myslivecké trofeje, střelba na laserové střelnici, seminář zaměřený na řez stromů atd. Podrobný program je k dispozici ke stažení zde.