V nejbližích dnech by měla být zahájena výstavba nových parkovacích míst v Čechových sadech, kde na zeleném pruhu podél ulice Žižkova budou vybudována šikmá stání, která nahradí dosavadní podélná stání. Pod zeleným pruhem však vede parovod kolínské elektrárny a chystaná výstavba se tak zkomplikovala. "Proto se celá investiční akce zdržela. Čekali jsme, zda kvůli zatížení touto sítí bude výstavba parkovacích míst vůbec možná," uvedl starosta Vít Rakušan. Buď jak buď, nyní již stavbě nic nebrání.