Rada města Kolína schválila rekonstrukci kanalizační stoky a komunikace v ulici Prokopa Velikého. „Jedná se o úsek dlouhý přibližně devadesát metrů od ulice Lipanské k ulici Táboritské. Náklady na stavební práce jsou dle projektové dokumentace odhadovány na zhruba sedm milionů korun,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Zakázka zahrnuje kompletní rekonstrukci kanalizace, komunikace, nové vpusti, nové veřejné osvětlení a kanalizační přípojky. Nabídky je možné podávat do pátku 8. dubna 2022 do deváté hodiny ranní na podatelnu Města Kolína.