V pondělí 17. října od 15 hodin v sále podnikatelského inkubátoru CEROP proběhne ustavující zasedání Zastupitelstva města Kolína.

„Během ustavujícího zasedání bude voleno vedení města, členové Rady města Kolína, dojde k personálnímu obsazení kontrolního a finančního výboru, a také k ustanovení oddávajících na další čtyři roky, což jsou zastupitelé, kteří chtějí a mají zájem oddávat manželské páry,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Během ceremonie budou mj. také odsouhlaseny výše odměn uvolněným i neuvolněným zastupitelům a členům výborů. Jejich výše by však dle vyjádření tajemnice MěÚ Kolín Dagmar Soukupové měla zůstat stejná jako doposud. „Na ustavující zasedání zastupitelstva, kde se bude skládat slib členů zastupitelstva, srdečně občany zvu,“ uvedla Dagmar Soukupová.

Změna pro Kolín v Zastupitelstvu města Kolína obsadí celekm šestnáct křesel, Volba pro Kolín dvě a Kolíňáci rovněž rovněž dvě. Koalice tak bude mít dohromady dvacet křesel. Na opoziční hnutí ANO 2011 připadne zbývajících sedm křesel.