Do neděle 15. prosince mají ještě čas všichni, kdo si věří, že umí umotat a upéci tu nejlepší vánočku. V plném běhu je totiž druhý ročník soutěže Vánočka kolínská, kterou v závěru měsíce října vyhlásil spolek Můj Kolín. Nejpozději do výše uvedeného data je potřeba zaregistrovat se do soutěže prostřednictvím emailové adresy  spolekmujkolin@seznam.cz. Do předmětu stačí uvést Vánočka kolínská a do zprávy pak jméno, příjmení a telefonní kontakt. "Upečené vánočky odnesete 13. prosince v době od 9 do 16 hodin do restaurace Eden Kolín. Tam vyplníte jednoduchý formulář a vánočce bude přiděleno identifikační číslo. Vánočky budou anonymně hodnoceny (pod identifikačními čísly) odbornou porotou. Každý porotce může udělit 10 bodů, ty může rozdělit mezi jednotlivé vánočky. Jedné vánočce může porotce přidělit maximálně 5 bodů. Hodnocena bude chuť a vzhled. Pochopitelně vyhrává vánočka, která získá nejvíce bodů," uvádí organizátoři soutěže. Jak soutěž dopadla, bude vyhlášeno ve FB skupinách Můj Kolín, Máme rádi Kolín a Kolíňáci sobě – My můžem. A stejně jako v loňském roce, také letos budou první tři místa oceněna. Připraveny jsou jak finanční, tak věcné ceny.