Rekonstrukce hlavního vodovodního řadu v ulici Na Magistrále, konkrétně v úseku od křižovatky s ulici Benešova ke křižovatce s ulicí A. M. Jelínka (naproti kadeřnictví), probíhá již od poloviny června. Práce v zásadě probíhají dle stanoveného harmonogramu, došlo jen k dílčím technickým problémům. „Například stará trasa páteřn­ího vodovodu vede pod vstupními prostory do panelového domu, takže se přistoupilo ke změně trasy, která panelový dům obejde, aby případná havárie vody v budoucnu nezpůsobila poškození samotného domu,“  upřesnil starosta Vít Rakušan. Obnovou vodovodního řadu ovšem práce v této lokalitě nekončí. Na letošní akci Vodohospodářského sdružení Kolín totiž příští rok naváže investiční akce města a ulice projde komplexní rekonstrukcí, včetně povrchu, obrubníků a přilehlých chodníků. Úprava povrchu komunikace, která bude provedena po dokončení rekonstrukce vodovodního řadu, tak nebude finální.