Rada města Kolína schválila největší finanční zakázku pro letošní rok, týkající se oprav ulicí a komunikací. Jedná se o rekonstrukci ulic Moravcova a Březinova v Kolíně. „Do výběrového řízení se přihlásili celkem čtyři zájemci. Nejnižší cenu nabídla firma Strabag a.s. Cena bez DPH činí 13 700 000 Kč, což je asi o 2,5 milionu méně, než je cena projektantská. S dílem bychom měli začít po podpisu smlouvy se zhotovitelem. Přesný termín zatím ještě neřeknu, protože ho budeme vědět až po dohodě se Strabagem,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Dále sdělil, že by rekonstrukce měla být rozdělena do celkem tří etap. V rámci oprav se nemění kanalizace ani žádné jiné sítě – rekonstruovat se mají povrchy, veřejné osvětlení a chodníky, ale vzhledem k vysoké zabydlenosti lokality se jedná o náročnou zakázku. „Smluvní podmínky jsou nastavené poměrně přísně – pokud by byl zhotovitel v prodlení po celkové době rekonstrukce, bude platit sankce a bude je platit i v případě prodlení u jednotlivých etap. Na druhou stranu se společností Strabag a.s., máme prozatím dobré zkušenosti,“ dodal místostarosta.