V sobotu 17. října večer byla zprůjezdněna ulice Míru v úseku od křižovatky s ulicí Bachmačská po křižovatku s ulicí Benešova. Rekonstruovaná část mezi křižovatkami s ulicemi Na Magistrále a Bachmačská je pro dopravu otevřena již několik měsíců.

Od pondělí 19. října začala ulici Miru rovněž obsluhovat městská autobusová doprava. Původní zastávka však byla kvůli navýšení parkovací kapacity zrušena a posunuta o cca dvacet metrů dále. Nová zastávka není řešena zálivem, ale autobus zastavuje přímo ve zúžené vozovce. Projíždějící automobily tak jsou nuceny počkat, než autobus obslouží nastupující cestující.

Stavební práce započaly 18. května a rekonstrukcí prošla nejen samotná komunikace, ale také parkovací stání, chodníky a veřejné osvětlení. Byl instalován městský mobiliář a proběhly sadové úpravy.