Město Kolín se v sobotu 6. dubna zapojí do dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Pro všechny, kteří se chtějí připojit a přiložit ruku k úklidu města, jsou k dispozici pytle a rukavice na sběr odpadu na předem vytipovaných stanovištích. Vydávány budou v pevně stanovené časy – seznam stanovišť naleznete zde. Na těchto místech budou plné pytle odpadu v odpoledních hodinách rovněž sesbírány. Hlavními organizátory akce jsou Spolek Ukliďme Česko a Český svaz ochránců přírody. Největší podíl na celé akci mají ale dobrovolníci. „Jen díky vám, dobrovolníkům, je totiž možné úklidovku úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu,“ vzkazuje na svých stránkách pořadatel Spolek Ukliďme Česko. Více informací o projektu se dočtete na webových stránkách akce.