Město Kolín by do konce října mělo uzavřít smlouvu s vítěznou firmou na realizaci zakázky Rekonstrukce bytového domu Legerova 224. Jde o bývalou ubytovnu, kterou se město před časem rozhodlo odkoupit a zrekonstruovat. Místo ubytovny zde budou vybudováno osm "podporovaných" bytů, a to zejména pro osoby v krizi, např. rodiče samoživitele. S nejvýhodnější nabídkou 4,5 mil. Kč (včetně DPH) zakázku vysoutěžila kolínská firma Pamak s.r.o. Na odkoupení ubytovny i chystanou rekonstrukci  získalo město dotační prostředky v celkové výši 8,1 mil. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj. Spoluúčast města na rekonstrukci tak bude činit pouze cca 500 tis. Kč. Termín dokončení rekonstrukce je stanoven nejpozději do pěti měsíců od podpisu smlouvy. Pokud bude smlouva uzavřena skutečně do konce října, dům by tak měl být rekonstruován do konce března 2018.