Ještě v letošním roce proběhne stavba víceúčelového hřiště u Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy v Kutnohorské ulici. Rada města již schválila pořadí uchazečů o realizaci zakázky. Na prvním místě se umístila firma S-Vision ze Staňkova (část obce Pecka), na druhém místě Sportovní podlahy Zlín, na třetím Safeconn z Velimi a na čtvrtém míste pak Building Agency z Kolína.

Školu neprovozuje město, ale Středočeský kraj, nicméně budova a areál školy jsou v majetku města. Jde o poslední základní školu v Kolíně, která nemá vybudováno zázemí v podobě dětského hřiště. V tomto případě je zakázka náročnější, protože se jedná o hřiště i pro hendikepované děti a vozíčkáře. V loňském roce byla vybudována přístupová cesta ve složitém terénu, letos přišlo na řadu víceúčelové hřiště s umělým povrchem, herními prvky, doskočištěm, brankami apod. V rámci stavby bude nutné vybudovat rampu pro těžší techniku, protože samotná zahrada není dostupná pro vozidla. Náklady na stavbu hřiště by měly činit cca 2,4 mil. Kč včetně DPH. Stavba by měla být kompletně dokončena nejpozději do konce letošního roku s tím, že hlavní práce proběhnou v průběhu letních prázdnin.