Dokončení projektu obnovy budovy fasády kolínského gymnázia se blíží do finále. Rada města se však rozhodla projektové zadání ještě rozšířit o kompletní rekonstrukci cihlového oplocení kolem areálu školy. Další přidané úpravy se týkají oblasti parčíku se sochou T. G. Masaryka mezi gymnáziem a Žižkovou ulicí. Bude se jednat o výměnu chodníků, doplnění mobiliáře a zejména pak o parkové a sadové úpravy. "Byli bychom rádi, aby se vizuál parčíku vrátil do pěkného stavu, v jakém byl někdy v první polovině dvacátého století. Pracujeme na tom, aby projekt byl dokončen do konce roku, pak vysoutěžen zhotovitel a na jaře by se mohlo začít pracovat," sdělil místostarosta Michael Kašpar.