Rada města Kolín schválila dodavatele zakázky na rekonstrukci tří výtahů městských domech Bezručova č.p. 866 a č.p. 867 a Hrnčířská č.p. 1037B. „Vítěznou firmou se ve výběrovém řízení stala společnost Výtahy Pardubice a.s. za cenu 4 050 000 Kč bez DPH,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem pět uchazečů. Výtahy v ulici Bezručova jsou vzhledem ke svému stáří opotřebované a náklady na další opravy neekonomické, a tak město přistoupilo k jejich kompletní výměně.

„Výtah v ulici Hrnčířská 1037 B, byť se jedná o novou výstavbu, žádný není. Nově budovaný výtah bude vsazen do připravené výtahové šachty z doby výstavby bytového domu,“ uvedla tisková mluvčí města Kolína Šárka Hrubá.

Zakázka by měla být vyhotovena nejpozději do 30. listopadu. „Vlastní práce v ulici Bezručova č.p. 866 a č.p. 867 dle předpokladu potrvají cca 6 týdnů na jednotlivém výtahu. Po tuto dobu bude možné používat v bytových domech druhý výtah,“ dodala tisková mluvčí.