Před několika lety se městu podařilo s TPCA uzavřít dohodu o dočasném uvolnění bytů vyhrazených pro potřeby automobilky občanům, kteří nejsou zaměstnaci automobilky. Díky této dohodě se tak městu podařilo v podstatě všechny volné byty (v lokalitách Kasárna a Pod Vodárnou) obsadit, čímž bylo jednak umožněno mnoha rodinám i jednotlivcům  získat  bydlení, ale rovněž tím byla zajištěna návratnost prvotní investice. Z neobsazených bytů se totiž neplatil nájem potřebný k splácení úvěru, kterým je město díky stavbě bytů pro TPCA zatíženo. V minulých dnech však bylo uvolňování bytů ze strany TPCA pozastaveno, protože je bude potřebovat pro své nové zaměstnance. Město se však s automobilkou dohodlo, že stávající nájemníci, kteří již v bytech bydlí a vyprší jim dvouletá nájemní smlouva, o bydlení nepřijdou a smlouva jim bude prodloužena. Ve staronovém režimu se toto opatření bude týkat pouze nově uvolněných bytů (původní nájemníci se odstěhují apod.), které již nebudou nabídnuty město, aby si je obsadilo, ale přiděleny budou novým zaměstnancům TPCA.