Tělocvičná jednota Sokol Kolín vypracovala v loňském roce projekt na kompletní rekonstrukci střechy budovy sokolovny - s novým využitím půdního prostoru - v celkové hodnotě cca 7 milionů korun. Žádost o dotaci podala na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) a uspěla! Sokolovna se tedy může začít pomalu radovat nejen z nové střechy, ale rovněž z vybudování podkrovního cvičebního sálu. „Zástupci kolínského Sokola získali dotaci ve výši asi 4,5 milionu korun. A město Kolín, jak se na prosincovém Zastupitelstvu zavázalo, samozřejmě rádo poskytne finanční spoluúčast, což činí zhruba 1,8 milionu korun,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Jedná se o oficiální rozhodnutí, nicméně finální schválení finanční spoluúčasti města a její zařazení do rozpočtového opatření bude na programu květnového zasedání Zastupitelstva města Kolína. V druhé etapě rekonstrukce se T. J. Sokol Kolín pokusí získat dotaci, opět ze zdrojů MŠMT, na kompletní rekonstrukci kuželny.