Rada města Kolína schválila výběr dodavatele služeb na úpravu a opravu potrubí vzduchotechniky ve školní jídelně Bezručova, konkrétně v jídelně a v místě výdeje stravy. Zakázku vyhrála firma Alkion service s.r.o. z Kruhu na Semilsku za částku 263 866 korun (bez DPH). Předpokládaná hodnota zakázky činila dle projektové dokumentace 300 000 korun, vítězný dodavatel tak nabídl cenu nižší.

„Nejedná se o instalaci nové vzduchotechniky, ale o revitalizaci té stávající. Práce zahrnují čištění potrubí a osazení klapek v místech, kde ještě nejsou. Cena je včetně revizních zkoušek,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.

Technika čištění bude provedena pomocí pěny a gelu pomocí rotačních kartáčů s malou spotřebou vody tak, aby nedocházelo k znečištění prostor, ve kterém je potrubí vedeno.