Možnost realizace nové sportovní haly v Borkách nabírá stále jasnější kontury. Již velmi brzy by měla být dokončena finální studie. "Měli jsme veřejné slyšení, na kterém zazněla řada konstruktivních připomínek ze strany sportovních klubů. Ty jsme z velké části zapracovali. Neujzásadnější připomínkou, kterou jsme zapracovali, je zvýšení světlé výšky haly (využitelné pro sport) ze 7,20 metrů na 9 metrů. Od firmy jsme si samozřejmě nechali propočítat náklady, o které se zvýší investice, a není to tak hrozné. Při předpokládané investici zhruba 55 mil. korun jsou odhadnuté náklady na toto navýšení maximálně do výše dvou milionů korun. Poslední významnou věcí, je napojení kanalizace, které se nyní začne zpracovávat. A řešíme ještě podlahu sportovní haly, aby vycházela vstříc všem sportovcům," řekl místostarosta Michael Kašpar. Po finálním dokončení studie přijde na řadu fáze projektování. Projekt by měl být dokončen v průběhu příštího roku. Samotná stavba haly by měla být realizována v roce 2019.