Rada města Kolína schválila smlouvu s pražskou architektonickou společností Masák & Partner s.r.o., která provede stavebně technický průzkum domu č. p. 161 v Pražské ulici (DDM – Dům dětí a mládeže) za cenu 530 000 Kč bez DPH„Již delší dobu připravujeme kompletní rekonstrukci jak samotného domu, tak i jeho předprostoru, včetně zbourání garáží v areálu. Dále chceme upravit propojující úsek přes historicky cennou bránu směrem k CEROPU. Nicméně abychom podnikli reálné kroky, je potřeba vyřešit právě stavebně technický průzkum. Budova je letitá a chybí nám podklady, které jsou nutné pro projekční práce,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Součástí zakázky je statický, inženýrsko – geologický a radonový průzkum, mykologický průzkum dřevěných konstrukcí, zjištění vlhkosti a salinity zdiva, revize vnitřních a vnějších inženýrských sítí, komínové průzkumy a zaměření stávajícího stavu objektu formou 3D scanu. V příštím roce by pak město chtělo zahájit plánované projektování.