V letošním roce návštěvníky centrálního dětského hřiště vítal zavřený stánek s občerstvením. Přes veškerou snahu se jej městu nepodařilo pronajmout, žádný provozovatel o něj z důvodu nerentability provozu nejevil zájem. Ale příští sezónu bude vše jinak. Město se rozhodlo jít formou zápůjčky a o tu projevila zájem Jana Hlaváčová z Býchor, která v Kolíně provozuje oblíbený Štrůdelník. "My doufáme, že Štrůdelník jako takový tam může mít trochu širší dopad... lidé si přímo na centrální hřiště budou třeba chodit i ty štrůdly kupovat," řekl starosta Vít Rakušan. Zápujčka bude sjednána na dobu určitou, a to do 30. září 2018 s možností prolongace vždy o dalších 12 měsíců.