Rada města Kolína vybrala společnost K.M.K. design s.r.o. na zakoupení podstavců pod sochy do Městského divadla v Kolíně.

„Jak už jsme se tady zmiňovali (zprávu naleznete zde - pozn. red.) městské divadlo má připravené sochy múz, které chceme umístit do foyer městského divadla. A aby byly vidět, potřebují podstavce. Společnost K.M.K. design s.r.o. nám je zhotoví za cenu 468 600 bez DPH,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.

Sochy múz měly být dle původních plánů osazeny na fasádu divadla, nikdy však nebyly vyrobeny, vznikly pouze makety. Městský architekt David Mateásko sochy nenechal v zapomnění a keramické makety soch budou umístěny alespoň v interiéru divadla.

„Kdyby se osadily ven, tak samozřejmě degradují a postupem let se rozpadnou, takže jsme se domluvili, že budou umístěny přímo v divadle a těšíme se na to,“ doplnil starosta Michael Kašpar.