Společnost VHS Kolín a Energie AG Kolín plánují do konce roku 2024 osadit novými smart vodoměry celý Kolín, včetně členských obcí VHS Kolín - jak jsme psali zde. Co nového zákazníkovi přinesou?

„Na rozdíl od klasických mechanických vodoměrů tento vodoměr neustále monitoruje průběh spotřeby na daném odběrném místě. V rámci detekce je schopný odhalit neobvyklé události, zejména pak prasklé potrubí či podtékající toaletu, což předpokládám, že bude hlavním přínosem. Vodoměr automaticky zaznamenává čas nastalých událostí – průtoku atd. A v případě, že zaznamená neobvyklý charakter spotřeby, vyšle zprávu o tzv. alarmu – že se odběr vymyká běžné charakteristice,“ uvedl ředitel divize VODA Tomáš Holub.

V praxi to znamená, že v případě, kdy dojde k zaznamenání neobvyklé spotřeby, bude o tomto stavu zákazník informován zhruba do minuty formou sms nebo pomocí e-mailu. Smart vodoměr rovněž (přes síť vyhrazenou pouze tomuto účelu) zajišťuje pravidelné dálkové odečty, sbírá a odesílá data k analýze spotřeby a je schopný zkontrolovat i sám sebe - poslat zprávu, že došlo k  neoprávněné manipulaci či informovat o stavu své baterie apod. Výstupy dat pak zákazník nalezne na svém účtu v zákaznickém portálu.