Na stůl členům rady Středočeského kraje doputovaly žádosti dvou škol o navýšení kapacity. Jedna z nich přišla z Kolína - zdejší SOŠ a SOU stavební požádala o zápis nového pracoviště v Benešově ulici do rejstříku škol a současně o zvýšení počtu studujících o 120 žáků. Radní žádosti vyhověli a postoupili ji ministerstvu školství.

Kapacita kolínské školy se ze současných 748 zvýší na 868 žáků, tedy o 120 míst. Škola v posledních letech eviduje zvýšený zájem žáků základních škol o studium, a to nejen o maturitní obory, ale i o učební obory elektrikář, instalatér a truhlář. Velký zájem je dokonce i o obory, o které byl ze strany žáků v minulých letech velmi malý nebo téměř žádný zájem (klempíř, zedník či malíř).

Protože škola má k dispozici nově zrekonstruovaný objekt v Benešově ulici, může poskytnout vzdělávání více žákům. Opravený objekt má moderní vybavení, které splňuje nároky na vysokou kvalitu výuky odborných předmětů. V budově je k dispozici 5 kmenových učeben, 4 odborné učebny a 3 dílny odborného výcviku. Pro pedagogy jsou připraveny kabinety.

"V kolínské škole se v posledních letech zvyšuje počet zájemců o studium a má podmínky k tomu, aby mohla navýšení kapacity technicky zvládnout. Povolení k navýšení takzvané rejstříkové kapacity prochází podrobným schvalovacím procesem. V potaz se bere stanovisko místního Úřadu práce, hygienické stanice nebo třeba v případě zemědělské školy Agrární komory. Všechny instituce záměr školy podpořily a rada kraje s navýšením kapacity souhlasí. Věřím, že žádosti vyhoví i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.