Město Kolín hledá zhotovitele na výstavbu kanalizace v Sendražicích v ulicích K Veltrubům a Ke Sportovištím. Předpokládaná hodnota zakázky - dle projektové dokumentace - činí 4 115 000 Kč (bez DPH).

„Jedná se o prodloužení kanalizačního řadu v ulicích K Veltrubům a Ke Sportovištím v Sendražicích, což jsou dvě ulice sousedí vedle sebe, jedna vede k fotbalovému stadionu a druhá ústí jakoby směrem do pole, tam v tuto chvíli zatím kanalizace nebyla,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Součástí stavby bude také rekonstrukce pozemní komunikace v délce cca 160 metrů a veřejného osvětlení v celkové délce 423 metrů. Bližší informace k zakázce naleznete zde.

Firmy mohou nabídky podávat do čtvrtka 14. dubna do 10 hodiny dopolední na podatelnu MěÚ v Kolíně (Karlovo nám, 78).