Základní škola v Sendražicích se po výměně oken dočká další investice, a to komplexní rekonstrukce kotelny, která je před zahájením topné sezóny nezbytná. „Kotelna je prakticky v havarijním stavu a už by se ji nejspíš do topné sezóny nepodařilo zprovoznit,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Vedení města Kolína proto vyhlásilo výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na rekonstrukci plynovodního zdroje tepla v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a výběrové řízení vyhrála společnost Enesa, a.s. Celková cena je kalkulována na částku 618 000 Kč bez DPH. V příštím roce by pak, dle slov místostarosty Kašpara, měla škola ještě podstoupit rekonstrukci střechy, která rovněž není v dobrém stavu.