I přes apel na řidiče se vedení města opakovaně setkává s nerespektováním zákazu parkování na zastávkách MHD. Problematika je stále stejná – přijíždějící autobus nemůže zajet k hraně chodníku a v komunikacích, které jsou zúžené zaparkovanými vozy, dochází k blokaci dopravy. Nemluvě o diskomfortu pro cestující, kteří musí vystupovat do vozovky. Ukázkovým místem je parkování v ulici Míru. „Je fakt, že v ulici Míru je akutní nedostatek parkovacích míst a lidé toto místo používají k parkování, přičemž nerespektují, že se jedná o autobusovou zastávku. Zmíněná zastávka není nijak vhloubená do chodníku, je pouze před ním a lidé to ignorují. Mám však zprávu od ředitele městské policie, že už zde byly uděleny blokové pokuty a situace se zlepšila,“ uvedl starosta Vít Rakušan. Úvah, jak takové autobusové zastávky v Kolíně ošetřit, je hned několik – jednou z možností je vodorovné značení či umístění svislé dopravní značky Zákaz zastavení. Městská policie bude autobusové zastávky nadále monitorovat a udělovat pokuty. Krajním řešením může být i odtah vozidla.