Na první pohled se sice zdánlivě nic neděje, avšak zhruba v polovině prosince bylo staveniště předáno společnosti BFK a ta již provádí stavebně-historické průzkumy. Podle harmonogramu prací je od zahájení prací počítáno osmdesát týdnu na kompletní revitalizaci okolí chrámu vyjma kostnice. Její rekonstrukce bude podle harmonogramu trvat celkem sto třicet týdnů. "V tomto týdnu proběhne další kontrolní den a měli bychom dostat podrobnější harmonogram," uvedl místostarosta Michael Kašpar.

Autorem projektu je architektonická kancelář Masák & partner. Renovace se má týkat celého okolí chrámu, který má být mj. nově nasvícen. Plocha před chrámem bude kompletně předlážděna. V případě kostnice je počítáno s její opravou, rekonstrukcí a vnitřním osvětlením, rovněž budou zrestaurovány i kosterní pozůstatky, které se uvnitř nacházejí. Kompletní rekonstrukcí projde taktéž objekt "Staré školy", kde bude instalována replika školy z 18. století. V přízemí zvonice vznikne malé lapidárium, kde budou umístěny části chrličů, zbytky soch a relikty dalších historických prvků z chrámu sv. Bartoloměje. V prvním podlaží by měla být zabezpečená expozice chrámového pokladu, kde budou vystaveny různé monstrance, kalichy a roucha, která nikdy vystavována nebyla a v současné době jsou součástí různých pozůstalostí většinou římsko-katolické církve.