Rada města Kolína schválila dodavatele na veřejnou zakázku, který se postará o obnovu Mariánského (morového) sloupu na Karlově náměstí v Kolíně. Do výběrového řízení bylo přihlášeno celkem šest uchazečů.

„Ekonomicky nejvýhodnější se stala nabídka od spol. Sochaři v.o.s. v částce 520 000 bez DPH,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Vítězná firma podala nabídku o 230 000 korun nižší než činila odhadní cena dle projektové dokumentace.

Na základě stavebně-historického restaurátorského průzkumu morový sloup podstoupí kompletní ošetření - odsolení, penetraci a následné zakonzervování a to zejména díky finančním prostředkům z Programu regenerace městských památkových rezervací Ministerstva kultury ČR. Mariánský sloup je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.