Přesně před týdnem, tedy v pondělí 16. července, byla městem předána stavební firmě k rekonstrukci Zlatá ulička. Ta se původně měla opravovat již v loňském roce, ale do prvních dvou výběrových řízení se žádné firmy nepřihlásily. "V této krásné historické propojce, která vede ze středu města do někdejšího židovského ghetta, se budeme zabývat především sítěmi. Majitelé nemovitostí mají průsaky z kanalizace do svých sklepů a v parném počasí je zde cítit zápach. Ale když už se bude dělat kanalizace, tak zde bude dána i nová historická zádlažba, bude vyměněno veřejné osvětlení, které bude provedeno v parametrech, jak pan architekt Mateásko vybral pro centrum města. Ukázku už můžeme vidět v první zrekonstruované části Kouřimské ulice," uvedl starosta Vít Rakušan. Rekonstrukce samozřejmě způsobí nějaké problémy majitelům nemovitostí, popřípadě podnikatelských prostor. Jistou výhodou však je fakt, že nejde o ulici zatíženou dopravou a tudíž v souvislosti s rekonstrukcí nebude žádná dopravní uzavírka. Oprava Zlaté uličky by měla být dokončena ještě v průběhu září.