Kompletní rekonstrukce venkovních prostor před Novou poliklinikou ve Smetanově ulici by měla být dokončena do konce měsíce září. Původní předpoklad finálního termínu vyhotovení prací, jak jsme uvedli zde, byl k 31. srpnu. Současné zpoždění bylo zapříčiněno pouze výběrem vhodné dlažby, plnění zakázky jinak probíhá dle smluvních podmínek bez významného časového zdržení i technických problémů. Realizátorem stavby je spol. PAMAK s.r.o. „Se zhotovitelem máme velmi dobré zkušenosti, takže by se zakázka měla skutečně stihnout do konce září. Pak nás čeká další etapa – úprava interiéru, s kterou počítáme pro příští či přespříští rok,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Novinkou je například spojovací rampa mezi vchodem z polikliniky a lékárnou, kterou jistě ocení zejména imobilní občané.