Rekonstrukce ulic Březinova a Moravcova, které jsou ve špatném technickém stavu, by měla být zahájena v úterý 23. dubna 2019. Investiční akci vysoutěžila společnost STRABAG a.s.. Předělávat se bude nejen komunikace, ale rovněž parkovací místa, chodníky a veřejné osvětlení. Předpokládaná doba realizace zakázky je až do konce roku 2019, při zhoršených klimatických podmínkách se však tato doba může prodloužit. Vzhledem k náročnosti prací, které výrazně omezí provoz a s tím související dopravní obsužnost lokality, bude rekonstrukce rozdělena do několika etap. Vedení města blíže specifikovalo průběh jednotlivých fází. Stavba bude probíhat ve čtyřech etapách, přičemž termíny budou průběžně aktualizovány: Etapa č. I – předpoklad trvání 15 týdnů - dotčený úsek – ulice Moravcova od křižovatky s ulicí Kremličkova až po vjezd na parkovací plochu před č. p. 973 a 974. Etapa č. II – předpoklad trvání 9 týdnů -dotčený úsek – od vjezdu na parkovací plochu před č. p. 973 a 974 (včetně) až po vjezd na parkovací plochu před č. p. 874 – 876. Etapa č. III – předpoklad trvání 10 týdnů - dotčený úsek – od vjezdu na parkovací plochu před č. p. 874 – 876 (včetně) až po křižovatku ulice Moravcova s ulicí Březinova. Etapa č. IV – předpoklad trvání 2 týdny - Instalace nového dopravního značení a závěrečné terénní úpravy. Investorem akce je Město Kolín.